Συνεργασία του Κέντρου Μνήμης Αγίου Ελευθερίου, της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας και του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής για την παροχή δωρεάν ατομικών συνεδριών από σπουδαστές του κέντρου.

Για άλλη μια χρονιά,  σπουδαστές του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής (psychotherapia.gr), το οποίο εδρεύει στην Καλλιθέα θα προσφέρουν δωρεάν ατομικές συνεδρίες σε εξυπηρετούμενους του κέντρο Μνήμης του Αγίου Ελευθερίου και της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, σπουδαστές των τμημάτων Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής θα προσφέρουν αντίστοιχες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες υπό την συστηματική επίβλεψη έμπειρων εποπτών. Να σημειωθεί πως όλοι οι σπουδαστές θα είναι πτυχιούχοι ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι συναντήσεις θα λαμβάνουν μέρος στο κέντρο Μνήμης του Αγίου Ελευθερίου της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ», στην Ηλία Ζερβού 94, στα Πατήσια (σταθμός Αγίου Ελευθερίου) και στα γραφεία της ΕΓΓΕ (Κάνιγγος 23).

Οι ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας αφορούν σε μια μορφή θεραπευτικής παρέμβασης που αποτελείται από τακτικές συνεδρίες με έναν εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή ανάλογα με το αίτημα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξυπηρετούμενου. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται με εβδομαδιαία συχνότητα, είτε κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε ειδικό ψυχικής υγείας, στο Κέντρο Μνήμης Αγίου Ελευθερίου.

Αναφορικά με τις συνεδρίες συμβουλευτικής, οι συναντήσεις θα αφορούν κυρίως φροντιστές ηλικιωμένων. Ο στόχος αυτών των συναντήσεων θα είναι η ενημέρωση για τη νόσο και τα συμπτώματα της, η εκμάθηση πιο αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης δύσκολων συμπεριφορών του ασθενή, ο εντοπισμός και η τροποποίηση δυσλειτουργικών σκέψεων που παρεμβαίνουν στη φροντίδα και η εκπαίδευση του φροντιστή όσον αφορά τη φροντίδα του εαυτού του.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Κέντρο Μνήμης Αγίου Ελευθερίου, Ηλία Ζερβού 94: 210 22 88 515, 210 22 88 551 (ώρες 8.30-17.00)

Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία: 210-3840317 (ώρες 10-13.00)

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

Αντώνης Μούγιας, Ψυχίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Μνήμης Αγίου Ελευθερίου

Δρ. Ναταλία Κουτρούλη, Ψυχολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη των τμημάτων Συμβουλευτικής, Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής, Διευθύντρια Σπουδών.

Δημήτρης Χαρμπίλας, M.Sc, Ψυχολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Tμήματος Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.