Ανακοίνωση του Εκτελεστικού Συμβουλίου EuGMS σχετικά με τον κορονοϊό (COVID-19)

Αν και δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας και της πιθανότητας εμφάνισης κορωνοϊού (COVID-19), οι ηλικιωμένοι ενήλικες διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρές επιπλοκές αν μολυνθούν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά θνησιμότητας είναι περίπου 15% σε μολυσμένα άτομα άνω των 80 ετών, ενώ είναι λιγότερο από 0,5% σε άτομα <50 ετών.

Για το λόγο αυτό, οι ιατρικές και πολιτικές αρχές θα πρέπει να προσφέρουν στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, και ιδίως στους πιο ευπαθείς από αυτούς, αυστηρά προληπτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης (βλέπε https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html).

Η δήλωση του Εκτελεστικού Συμβουλίου EuGMS επιδιώκει να επισημάνει μερικές πρόσθετες πτυχές των πιθανών συνεπειών της έκρηξης του κορωνοϊού  σε ηλικιωμένους ενήλικες:

Όσοι βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο λαμβάνουν συχνά καθημερινή υποστήριξη από οικογενειακούς ή επαγγελματίες φροντιστές, οι οποίοι είναι πιθανές επαφές για το COVID-19. Είναι σημαντικό το προσωπικό αυτό: (i) να είναι εκπαιδευμένο βάσει οδηγιών βέλτιστης πρακτικής από τις εθνικές υγειονομικές αρχές ή από τον ΠΟΥ (ο οποίος επικαιροποιεί τις οδηγίες του), (ii) να υποστηρίζεται με επαρκή μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια) και αντισηπτικά υλικά και (iii) να αμείβεται για τις μέρες που πιθανώς θα ασθενήσει, ώστε να μείνει στο σπίτι του.

Είναι σημαντικό να παρέχεται η βέλτιστη ιατρική θεραπεία σε άτομα που έχουν μολυνθεί από το COVID-19, ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου και την ικανότητα του συστήματος υγείας στη χώρα τους. Η προχωρημένη ηλικία δεν πρέπει από μόνη της να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ασθενών από εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επιδημίας του κορωνοϊού, οι ηλικιωμένοι μπορεί να βιώσουν μια κατανοητή καθυστέρηση της μετάβασής τους από την οξεία περίθαλψη σε μονάδες αποκατάστασης ή άλλες παρόμοιες δομές. Παρόλο που είναι λογικό (δεδομένου του γεγονότος ότι οι μονάδες αποκατάστασης ή παρόμοιες δομές θέλουν να βεβαιωθούν ότι ο ασθενής δεν είναι μολυσμένος), αυτό δημιουργεί παρατεταμένη διαμονή στο νοσοκομείο με αυξημένο κίνδυνο ιατρογενών συνεπειών. Επομένως, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να απαλλάξουμε τους ηλικιωμένους από τις μονάδες οξείας περίθαλψης και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες εγκαταστάσεις κατ’ οίκον φροντίδας για λόγους αποκατάστασης.

Η τρέχουσα κατάσταση δείχνει δραματικά το πόσο αυτό το σημαντικό πρόβλημα υγείας αφορά όλους μας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την θρησκευτική πίστη, τον πολιτισμό και την κοινωνική κατάσταση και να καταστεί σαφές ότι μόνο συντονισμένες και κοινές προσπάθειες μπορούν να δώσουν κατάλληλες λύσεις. Από αυτή την άποψη, η EuGMS είναι αποφασισμένη να ενταχθεί στις προσπάθειες αυτές για την προστασία των πιο ευάλωτων ατόμων από την επιδημία αυτή.

Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούμε με τις εθνικές γηριατρικές και άλλες ιατρικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την επιδημία COVID-19 στους ηλικιωμένους ενήλικες (πρόληψη, θεραπεία, φροντίδα).

Επίσης, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε στον ιστότοπό μας ένα χώρο όπου θα μπορούσαμε να μοιραστούμε και να συζητούμε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο του κορωνοϊού στους ηλικιωμένους. Ελέγξτε ξανά σύντομα την ιστοσελίδα μας ή επισκεφτείτε τη σελίδα: covid19taskforce(at)eugms.org.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της EuGMS

Prof Athanase Benetos – EuGMS President

Prof Finbarr Martin – Immediate Past President

Prof Cornel Sieber – President Elect

Prof. Mirko Petrovic – Academic Director

Prof. Anne Ekdahl – Secretary General

Prof Sofia Duque – Web and Communication Director

Dr Leo Boelaarts – Finance Director

Dr Francisco José Tarazona Santabalbina – Finance Director

Prof Matteo Cesari – Special Advisor to the President