Γηριατρικός Ασθενής σε Ανάγκη Χρόνιας Φροντίδας: Από την κοινότητα στις δομές υγείας & πάλι πίσω. 2ο Προ-Συνεδριακό Σεμινάριο της EuGMS

Σχολείο Διασφάλισης Ποιότητας στη Μακροχρόνια Φροντίδα 2019

Eνημερωτική Ημερίδα Ευαισθητοποίησης για την Άνοια

11ο Ετήσιο Ενημερωτικό Συνέδριο Σκελετικής Υγείας

Ημερίδα: Καινοτόμες δράσεις στη χώρα μας για τη νόσο του Alzheimer

Μάθημα σε Φροντιστές ασθενών με άνοια: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου