Ημερίδα Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας και Δήμου Πειραιά “Υγιής Γήρανση”