Η EUGMS προσφέρει τρείς υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη γηριατρική