Συνεργασία του Κέντρου Μνήμης Αγίου Ελευθερίου, της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας και του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής για την παροχή δωρεάν ατομικών συνεδριών από σπουδαστές του κέντρου.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Master Classes in Dementia 2019”, 14-17 Νοεμβρίου 2019

Απολογισμός για Δωρεάν Νευροψυχολογικές Αξιολογήσεις στον Δήμο Ηλιούπολης

Απολογισμός για την Ημερίδα Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης του Πολίτη

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Η Διαδικασία της Γήρανσης: από το Βρέφος έως τα βαθιά Γηρατειά»

Ημερίδα Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης του Πολίτη

Ημερίδα «Υγιής Γήρανση-Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας των Ηλικιωμένων»

ΗΜΕΡΙΔΑ «Πρόληψη και Διαχείριση των Αισθητηριακών Διαταραχών, Όραση και Ακοή» Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Υπουργείου Υγείας για την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων ΗΠΙΟΝΗ