Νέα συνεργαζόμενων φορέων

Eνημερωτική Ημερίδα Ευαισθητοποίησης για την Άνοια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού της Ψυχογηριατρικής Εταiρειας «ο Νέστωρ» στo πλαίσιo του προγράμματος ολοκληρωμένης κατ΄οίκον φροντίδας για την άνοια «160plus»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός νοσηλευτή ΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού της Ψυχογηριατρικής Εταiρειας «ο Νέστωρ» στo πλαίσιo του προγράμματος ολοκληρωμένης κατ΄οίκον φροντίδας για την άνοια «160plus»

Συνέχιση του Προγράμματος Κατ’ οίκον Φροντίδας για την Άνοια 160 Plus

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού της Ψυχογηριατρικής Εταiρειας «ο Νέστωρ» στo πλαίσιo του προγράμματος ολοκληρωμένης κατ΄οίκον φροντίδας για την άνοια «160plus»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού της Ψυχογηριατρικής Εταiρειας «ο Νέστωρ» στo πλαίσιo του προγράμματος ολοκληρωμένης κατ΄οίκον φροντίδας για την άνοια «160plus»

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος της ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο των κάτωθι ειδικοτήτων προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για πρόσληψη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένης κατ΄οίκον φροντίδας για την άνοια «160plus»: