Νέα συνεργαζόμενων φορέων

12ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής, ΟΛΠ, 26-30 Σεπτεμβρίου 2018

Eνημερωτική Ημερίδα Ευαισθητοποίησης για την Άνοια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού της Ψυχογηριατρικής Εταiρειας «ο Νέστωρ» στo πλαίσιo του προγράμματος ολοκληρωμένης κατ΄οίκον φροντίδας για την άνοια «160plus»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός νοσηλευτή ΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού της Ψυχογηριατρικής Εταiρειας «ο Νέστωρ» στo πλαίσιo του προγράμματος ολοκληρωμένης κατ΄οίκον φροντίδας για την άνοια «160plus»

Συνέχιση του Προγράμματος Κατ’ οίκον Φροντίδας για την Άνοια 160 Plus