2ο Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των Ηλικιωμένων-ΗΠΙΟΝΗ: Πρόληψη της Οστεοπόρωσης και των Πτώσεων

Στα παρακάτω έγγραφα μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για το 2ο Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των Ηλικιωμένων – ΗΠΙΟΝΗ με θέμα “Πρόληψη της Οστεοπόρωσης και των Πτώσεων” κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, και να βρείτε σχετικές πληροφορίες για το παρόν θέμα στο φυλλάδιο και την παρουσίαση.

Κατεβάστε την ανακοίνωση

Κατεβάστε το Φυλλάδιο “Ασφαλές Σπίτι”

Κατεβάστε την παρουσίαση “Πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους”