Ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης στο Δήμο Αθηναίων

Στο πλαίσιο της κοινής δράσης για τις φιλικές προς την άνοια κοινότητες, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο ΝΕΣΤΩΡ» και την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) ξεκινάει στις 22 Μαΐου 2018 τις ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης.

Πότε: κάθε Τρίτη 12.30 – 13.30 μμ.
Πού: Λέσχη Φιλίας Κουκακίου (Δράκου 26-28)

Προϋπόθεση συμμετοχής: οι ψυχολόγοι του Ιατρείου Μνήμης του Δήμου Αθηναίων παραπέμπουν ανάλογα στο πρόγραμμα μετά την αξιολόγηση της μνήμης (test) που πραγματοποιείται στο Ιατρείο Μνήμης στην Λέσχη Φιλίας Κουκακίου.

Για ραντεβού για το Ιατρείο Μνήμης μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της Ε.Γ.Γ.Ε: 210 3840317, 210-3811612, κάθε Πέμπτη 10.00-14.00μμ.

Περιγραφή:

Πρόκειται για μια μη φαρμακευτική παρέμβαση, η οποία πραγματοποιείται προληπτικά, σε άτομα με φυσιολογική γνωστική λειτουργία ή με ήπιες διαταραχές μνήμης. Η ομάδα συντονίζεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο και φυσικοθεραπευτή. Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται ασκήσεις ενδυνάμωσης της μνήμης, της οπτικοχωρικής ικανότητας, της γλωσσικής ευχέρειας και των εκτελεστικών λειτουργιών. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ενισχύεται με ασκήσεις για το σπίτι (homework).

Στόχος: Το πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης έχει σαν στόχο την διατήρηση και την ενίσχυση της μνήμης και των άλλων ανώτερων νοητικών λειτουργιών, μέσω της συμμετοχής στην ομάδα και της αλληλεπίδρασης των μελών της. Μελέτες δείχνουν πως η νοητική ενδυνάμωση ενδεχομένως δρα προληπτικά στην εκδήλωση άνοιας.