Νέα Παράταση Δηλώσεων Συμμετοχής
Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης πάνω στην Άνοια 2019-2020

Έναρξη: 23 Οκτωβρίου 2019

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και η Ελληνική Ψυχογηριατρική Εταιρεία οργανώνουν τον νέο κύκλο μαθημάτων του δωρεάν Σεμιναρίου Ψυχογηριατρικής για το έτος 2019-2020. Το σεμινάριο θα λαμβάνει χώρα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο, κάθε δεύτερη Τετάρτη, ώρες διεξαγωγής 16:00- 19:00, στις εγκαταστάσεις του Μερόπειου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος (Διεύθυνση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 45,  Αθήνα). Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνει 45 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και 18 ώρες πρακτικής άσκησης και παρουσίασης περιστατικών. Η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί στα κέντρα Ημέρας των συνεργαζόμενων φορέων και το Κέντρο Μνήμης του Αγίου Ελευθερίου της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ».

Το Σεμινάριο Ψυχογηριατρικής αποτελεί το μοναδικό δωρεάν σεμινάριο αντίστοιχης θεματολογίας που πραγματοποιείται με επιτυχία από το 2011 στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε ιατρούς κι επαγγελματίες ψυχικής υγείας με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση πάνω στην άνοια και συναφή ψυχογηριατρικά σύνδρομα και διαταραχές και τους τρόπους παρέμβασης. Την εκπαίδευση αναλαμβάνουν επαγγελματίες υγείας με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία σε θέματα ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων.  Η θεματολογία του σεμιναρίου αποσκοπεί στην προαγωγή της ενημέρωσης σε θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας του ηλικιακού αυτού φάσματος, στην ανάπτυξη και την βελτίωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας για ηλικιωμένους, καθώς και στην ενθάρρυνση της εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Ψυχογηριατρικής.

Για να δείτε το ενδεικτικό Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου Ψυχογηριατρικής πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hagg@gerontology.gr μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου 2019. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων η επιλογή τους θα γίνει μετά από αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων από τα βιογραφικά σημειώματα και θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 210-3840317 (ωράριο λειτουργίας: 10:00 – 13:00).