Τα νέα της ΕΓΓΕ

1ο Συνέδριο Σχολικής Αγωγής Υγείας με θέμα: «Αγωγή Υγείας: Η Συνεργασία εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας και ακαδημαϊκών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Συνάντηση των ευρωπαϊκών φορέων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημιουργία Φιλικών Κοινοτήτων για την Άνοια – Act on Dementia

Νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την φυσιολογία της γήρανσης και την εξειδικευμένη φροντίδα του γηριατρικού πληθυσμού.