Τα νέα της ΕΓΓΕ

Θέση Απασχόλησης στην Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

1ο Συνέδριο Σχολικής Αγωγής Υγείας με θέμα: «Αγωγή Υγείας: Η Συνεργασία εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας και ακαδημαϊκών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Συνάντηση των ευρωπαϊκών φορέων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημιουργία Φιλικών Κοινοτήτων για την Άνοια – Act on Dementia