Τα νέα της ΕΓΓΕ

Ενημερωτική Ημερίδα για την Άνοια, Αθήνα, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Γηριατρικός Ασθενής σε Ανάγκη Χρόνιας Φροντίδας: Από την κοινότητα στις δομές υγείας & πάλι πίσω. 2ο Προ-Συνεδριακό Σεμινάριο της EuGMS

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας «Σύστημα Υγείας & Γήρανση του Πληθυσμού»

Εκπαίδευση του προσωπικού του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Μελισσίων