Τα νέα της ΕΓΓΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ»