Τα νέα της ΕΓΓΕ

3rd World Congress on Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research, 25 -28 October 2018, Toronto, Canada

International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, IAGG-ER’s European Congress May 2019, 23rd – 25th May 2019 in Gothenburg, Sweden

6ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών – 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση, 27 – 30 Σεπτεμβρίου 2018 στην Κρήτη.