Τα νέα της ΕΓΓΕ

Συνεργασία της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.) και της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «ο Νέστωρ» με το Δήμο Αθηναίων μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας για την δημιουργία Φιλικών προς την Άνοια Κοινοτήτων.

Κοινές Δράσεις για την άνοια (JOINT ACTIONS): Συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» και το Δήμο Βριλησσίων για τις Φιλικές προς την άνοια κοινότητες

3ο Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – Ηπιόνη

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Προσωπικό Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Άνοια